Welkom op onze website!

Hier kunt u alle informatie over de PRISM-studie vinden, een nieuw, wetenschappelijk onderzoeksproject waarin de biologische achtergrond van sociale terugtrekking wordt onderzocht. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het studieteam via prism@umcutrecht.nl. Tijdens kantooruren kunt u ons ook telefonisch bereiken op het volgende nummer: 088-7559547.

Waarom dit onderzoek?

Psychiatrische en neurologische ziektes zijn vaak moeilijk vast te stellen. Vaak lijken de symptomen op elkaar en is het niet duidelijk welke diagnose gesteld moet worden. Een voorbeeld van een symptoom dat bij verschillende psychiatrische en neurologische aandoeningen voorkomt, is ‘sociale terugtrekking’. Dit houdt in dat iemand minder met andere mensen omgaat dat vroeger. Sociale terugtrekking komt onder andere voor bij mensen met de ziekte van Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook bij schizofrenie.

In dit onderzoek kijken we naar meetbare kenmerken van sociale terugtrekking. Ook meten we het denkvermogen van de deelnemers. Door middel van dit onderzoek verwachten we symptomen van schizofrenie en de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en te onderscheiden. Dit kan de diagnose en behandeling vergemakkelijken. We hebben gekozen voor 2 belangrijke ziektes die op veel gebieden verschillen, maar juist op het gebied van sociale terugtrekking op elkaar lijken.

Waar wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier centra in Nederland en in Spanje. In Nederland werken de volgende instellingen mee:

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Vrij Universiteit Medisch Centrum (VUMC)

Naar wie zijn we op zoek?

We zijn op zoek naar 160 (mannelijke en vrouwelijke) deelnemers. U bent mogelijk geschikt voor deelname indien:

 • u een diagnose schizofrenie heeft, en u tussen de 18 en 45 jaar oud bent

OF

 • u (mogelijk) de ziekte van Alzheimer heeft (een diagnose is niet noodzakelijk), en u tussen de 50 en 80 jaar oud bent.

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden om te kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Wanneer u interesse heeft, zal iemand van het onderzoeksteam deze samen met u doornemen.

Wat gebeurt er als u meedoet?

Deelname aan de studie bestaat uit drie bezoeken aan één van de Nederlandse centra. Deze bezoeken worden in een periode van ongeveer 6 weken gepland. Bezoek 1 bestaat uit een diagnostisch interview, het verzamelen van persoonlijke en medische informatie. Wanneer blijkt dat u geschikt bent voor deelname, volgt er tijdens dit zelfde bezoek een kort onderzoek naar denkvermogen en intelligentie. Er zal ook bloed afgenomen worden. Tijdens bezoek 2 en 3 worden er twee MRI-scans  (hersenfoto’s) genomen en twee EEG onderzoeken gedaan om hersenactiviteit te meten. Elk bezoek duurt ongeveer 5 tot 5,5 uur.

Krijg ik een vergoeding voor deelname?  Er is een financiële vergoeding voor deelname aan dit onderzoek en uw reiskosten worden ook vergoed. Daarnaast kunt u een klein bedrag verdienen bij bepaalde taakjes die tijdens de hersenfoto’s gedaan worden.

Nog even alles op een rijtje:

Wie kan er deelnemen?

 • Mannen en vrouwen
 • Ofwel met een diagnose schizofrenie en in de leeftijd van 18-45 jaar
 • Ofwel met mogelijk de ziekte van Alzheimer en in de leeftijd van 50-80 jaar

Wat?

 • Hersenfoto (MRI-scan)
 • Meting van hersenactiviteit (EEG)
 • Vragenlijsten over uw dagelijks functioneren
 • Metingen van denkvermogen
 • Bloedafname

Hoe?

 • 160 deelnemers
 • Studieduur 6 weken
 • 3 bezoeken
 • Financiële vergoeding voor uw tijdsinvestering

Interesse?

Laat het ons weten!